h

Nieuws uit 2005

14 oktober 2005

Mea Culpa Europalaan: maar gaat er iets veranderen

De wethouders Van den Bergh (LU) en Abrahamse (VVD) hebben zich verontschuldigd over de handelswijze van de gemeente Utrecht rond de reconstructie van de Europalaan. Deze is uitgevoerd zonder dat de benodigde vergunningen met betrekking tot het bestemmingsplan en de kap van bomen volgense de geldende voorschriften verleend waren.
Door deze gang van zaken hebben belanghebbenden geen bezwaar kunnen maken tegen de reconstructie, terwijl deze bezwaren er wel zijn.

Lees verder
11 oktober 2005

SP en GroenLinks willen debat over Europalaan

De SP heeft mede namens GroenLinks een debat aangevraagd over de reconstructie van de Europalaan. Bij deze reconstructie blijkt de gemeente in strijd met de wet op de ruimtelijke ordening gestart te zijn met de reconstructie. Probeer dat eens als je een aanbouw aan je huis wilt bouwen.
Ook zijn er illegaal bomen gekapt.
Het debat zal plaatsvinden op donderdagavond 13 oktober.

Lees verder
10 oktober 2005

Deurbeleid Utrechtse horeca discriminerend

Iedereen vermoedde het al, maar ROOD Utrecht toont het nu aan: de Utrechtse uitgaanscene weigert systematisch meer jongeren met een allochtone afkomst of uiterlijk dan autochtone jongeren. Vooral allochtone mannen krijgen vaker ?nee? te horen dan andere stappers. Dit blijkt uit het onderzoek dat ROOD donderdagavond presenteerde aan burgemeester Brouwer.

Lees verder
6 oktober 2005

Demonstratie tegen Franse uitbuiting Burmese bevolking!

onzichtbaren Om meer actie te voeren tegen de mensonterende situatie in Burma en om er bij de overheid op aan te dringen in te grijpen organiseerd Burma Centrum Nederland op vrijdag 14 oktober een grote Burma demonstratie.

Niet iedereen is er zich van bewust wat er zich in het zuid Oost Aziatische Burma afspeelt. Het land kent de meeste dwangarbeid en kinderslaven van de wereld, de helft van de overheidsuitgaven gaan naar defensie, de mensenrechten worden op grote schaal geschonden, het democratisch gekozen parlement wordt niet erkend en de inflatie ligt rond de 60 %.

Lees verder
6 oktober 2005

Bijdrage SP Algemene Beschouwingen gemeentebegroting Utrecht 2006

De gemeenteraad behandelt op 6 oktober de begroting. Onderstaand de inbreng van de SP-fractie in eerste termijn.

Lees verder
6 oktober 2005

SP gemeenteraadsfractie Utrecht zet financiele verantwoording op internetsite

De SP gemeenteraadsfractie Utrecht zal -als eerste fractie in de gemeente- zijn financiele jaarverslag pubiceren op de lokale SP-site. Daarmee kan iedereen zelf controleren wat de SP met het haar toevertrouwde belastinggeld doet. Over 2004 werd € 34.400 uitgegeven, € 21.500 minder dan over dat jaar was toegestaan.
De SP is overigens van mening dat de Utrechtse fractiebudgetten veel te hoog zijn. Samen met de fractie van Leefbaar Utrecht was de SP in 2002 de enige fractie die tegen de verdubbeling van het budget stemde.

Lees verder

Pagina's

U bent hier