h

Nieuws uit 2005

9 november 2005

Sjoemelt Bestuur Regio Utrecht met kwaliteitseisen openbaar vervoer?

SP-gemeenteraadslid Paulus Jansen heeft opheldering gevraagd bij het bestuur regio Utrecht over de lopende onderhandelingen over een nieuwe concessie voor het openbaar vervoer in de stad Utrecht en enkele randgemeenten, uitgevoerd door het GVU.
De concessie, waarin de kwaliteit en de omvang van de dienstverlening worden vastgelegd, moet ingaan per 1 januari 2006, maar is nog steeds niet rond. De SP is getipt dat het BRU overweegt om de kwaliteitseis voor het maximaal aantal uit te vallen bussen te versoepelen, waardoor twee keer zoveel bussen mogen uitvallen.
De SP wil ook weten wat het BRU doet aan controle op de naleving van de vergunningvoorwaarden. Het werkelijk aantal uitgevallen ritten zou nog veel hoger zijn dan de norm.

Lees verder
7 november 2005

Wie trekt aan het langste eind?

touwtjetrekken
Problemen met de huisbaas?
Of op je werk? Met een collega of de werkgever?
Of heb je vragen omtrent achterstallig onderhoud van je woning?

Lees verder
7 november 2005

Politiek Caf belooft vuurwerk!

WMOScootmobiel, Rolstoel, Thuiszorg, Speelplaats, Sport, Hangplek……, de Wet Maatschappelijk Ondersteuning gaat er over en de gemeenteraad beslist straks hoe het geld moet gaan worden verdeeld.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) gaat door de gemeente uitgevoerd worden, die daarmee grote en nieuwe bevoegdheden en verantwoordelijkheden krijgt.

Lees verder
7 november 2005

Verkoopt projectontwikkelaar Bunnik gebakken lucht?

Projectontwikkelaar Bunnik uit IJsselstein heeft in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn woningen verkocht die nog gebouwd moeten worden. Niets bijzonders. Wat wél bijzonder is dat Bunnik ook de grond waarop de woningen gebouwd moeten worden nog niet ter beschikking had.
Kopers hebben dus een koop-/aannemingsovereenkomst getekend waarvoor nog maar afgewacht moet worden of de ontwikkelaar deze kan nakomen. Volgens Bunnik ligt de oorzaak bij de bureaucratie van de gemeente Utrecht, waarmee het bedrijf al sinds 2003 onderhandelt over een samenwerkingsovereenkomst.
De SP-gemeenteraadsfractie Utrecht vindt het, ongeacht de oorzaak van de impasse in de onderhandelingen, zeer dubieus dat een ontwikkelaar gebakken lucht mag verkopen. Kopers kunnen immers een andere kans missen omdat ze zitten te wachten op de oplevering van een woning die misschien nooit gebouwd zal worden.

Lees verder
6 november 2005

SP en Groenlinks betwijfelen draagvlak sloopplannen het Kleine Wijk Ondiep

De fracties van SP en GroenLinks in de Utrechtse gemeenteraad betwijfelen of het draagvlak voor de sloop van het Kleine Wijk in Ondiep zo groot is als wethouder Van Kleef (PvdA) doet voorkomen. Uit gesprekken met een aantal bewoners van het rond 1920 gebouwde complex (180 woningen) blijkt dat veel mensen zich onder druk gezet voelen door eigenaar Mitros. Die heeft aangekondigd dat de bewoners binnenkort hun stadsvernieuwingsurgentie zullen ontvangen en dat eind dit jaar de sloop start.
Dat is volkomen in strijd met de afspraken met de gemeente over sloop bij stadsvernieuwing. Juist naar aanleiding van eerdere sloopprojecten, waarna terreinen jarenlang braak lagen, heeft de gemeenteraad besloten dat er voortaan pas gesloopt mag worden als de vergunning voor de nieuwbouw rond zijn en bij koopwoningen het merendeel verkocht is. Het lijkt er dan ook op dat Mitros hoog spel speelt om het verzet van de bewoners te breken.

Lees verder
3 november 2005

SP kritisch over werkloosheidsregeling hogere ambtenaren

De SP-gemeenteraadsfractie Utrecht heeft schriftelijke vragen gesteld over de werkloosheidsregeling voor ambtenaren. Volgens een artikel in het Financieel Dagblad van 3 november 2005 pakt de regeling met name voor hoge ambtenaren riant uit. Blijkens enkele rekenvoorbeelden zijn de uitkeringen drie tot vijf keer zo hoog dan in de marktsector.
SP-fractievoorzitter Jansen wil meer duidelijkheid over de secundaire arbeidsvoorwaarden, omdat hij een halt toe wil roepen aan de snelle stijging van het aandeel leidinggevende en beleidsambtenaren. Daarvoor zou de flexibiliteit en mobiliteit bij de bovenkamer van het ambtelijk apparaat verhoogd moeten worden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier