h

Nieuws uit 2005

28 oktober 2005

B&W: parkeerplan Bo-ex Frans Lunetten alleen bij voldoende draagvlak

B&W zijn nog lang niet zo ver dat ze akkoord gaan met het plan van Bo-ex voor het omzetten van openbare parkeerplaatsen in afgesloten parkeergarages in Frans Lunetten. Dat blijkt uit de antwoorden van het college op schriftelijke vragen van de SP. Bo-ex heeft voor het plan grond van de gemeente nodig en het college wil daaraan alleen meewerken als de de parkeerplaatsen gratis zijn of gratis lijken (door extra hoge huurverhoging of iets dergelijks).
Ook vindt het College belangrijk dat er in de buurt draagvlak voor de plannen bestaat. De SP deed daar onderzoek naar: 100% van de reacties gaf aan niet akkoord te gaan bij een huur van 50 euro per maand.

Lees verder
27 oktober 2005

Informatieavond Zorgstelsel met Agnes Kant

Agnes Kant Op dinsdag 15 november komt Agnes Kant naar Utrecht voor een discussie over het nieuwe zorgstelsel. In het kader van de actie Noodrem gaat ze in gesprek met bewoners en werkers in de zorg over de te verwachten gevolgen van invoering van het stelsel op 1 januari 2006. Meer nieuws hierover volgt, maar zet het vast in je agenda.

Lees verder
21 oktober 2005

Leden van de SP, verhef je stem!

Beste leden,

Ik wil iets van jullie weten. Welke speerpunten moeten wij voorop stellen in de aanstaande verkiezingscampagne? Speciaal om deze vraag beantwoord te krijgen is er een ledenraadpleging opgezet, waarin hopelijk ook jij laat horen wat je belangrijk vindt voor Utrecht.

Lees verder
18 oktober 2005

Denk mee op de ALV!

nadenken

1631 leden vormen de SP afdeling Utrecht. Jij bent er één van, en voor jou organiseren we deze belangrijke algemene ledenvergadering (ALV).

Op maandag 31 oktober in De Kargadoor aan de Oudegracht 36. Deuren open om 19:00 uur. Aanvang om 19:30 uur stipt!
Meldt je aan voor de ALV via utrecht@sp.nl of 030 286 1184.

waar gaan we dan over nadenken?

Lees verder
15 oktober 2005

Jan Marijnissen: over het land, Europa en de wereld

Jan schetste woensdagavond in de goed gevulde Lutherse Kerk geen rooskleurig beeld van Nederland en de wereld. De armoedekloof blijft verder groeien. Brussel bemoeit zich steeds meer met nationale zaken en in eigen land stevent het nieuwe zorgstelsel af op een ramp. Desondanks is Jan niet pessimistisch. Hij zinspeelt dan ook op een linkse coalitie.

Lees verder
14 oktober 2005

BRU tikkeltje democratischer?

Misschien wordt het Bestuur Regio Utrecht een ietsepietsje democratischer, nadat de gemeenteraad van Utrecht een SP-motie heeft aangenomen die uitspreekt dat wethouders en burgemeesters niet langer lid kunnen zijn van het algemeen bestuur, maar nog slechts van het dagelijks bestuur.
De SP zou het BRU, een ondemocratisch wangedrocht op basis van de wet gemeenschappelijke regelingen, liefst morgen opgedoekt zien. De taken, onder meer de woonruimteverdeling en het regionaal openbaar vervoer, zouden dan overgeheveld moeten worden naar de provincie. Daarvoor is echter geen draagvlak. Om die reden probeerde SP-fractievoorzitter Jansen, zelf lid van het algemeen bestuur BRU, de controlerende rol van het algemeen bestuur in ieder geval te versterken.
Een tweede motie van de SP, die vroeg om het algemeen bestuur samen te stellen op basis van politieke afspiegeling, haalde het net niet.

Lees verder

Pagina's

U bent hier