h

Nieuws uit 2008

17 maart 2008

Schriftelijke vragen SP over verplaatsing aannemersbedrijf Van Hees

Op 26 februari 2008 heeft het college van B&W van Nieuwegein schriftelijke vragen van de Nieuwegeinse SP-fractie beantwoord, inzake de mogelijke vestiging van Aannemersbedrijf van Hees aan de haven op het Ballast-Nedam terrein langs het Merwedekanaal. Uit de antwoorden wordt duidelijk dat de eventuele vestiging van Van Hees daar past binnen het geldende bestemmingsplan uit 1981. Een verzoek daartoe van Van Hees of de gemeente Utrecht, zal slechts worden getoetst aan dat bestemmingsplan.

Lees verder
17 maart 2008

Burgemeester Wolfsen omarmt conclusies onderzoek ROOD

Zaterdag 15 maart heeft de Utrechtse afdeling van ROOD, jong in de SP, haar onderzoek naar discriminatie gepresenteerd en overhandigd aan burgemeester Wolfsen. Uit het onderzoek blijkt dat allochtonen bijna 2 keer zo vaak geweigerd worden als autochtonen.

Lees verder
12 maart 2008

SP volgt sloopplannen De Gagel op de voet

De gemeente Utrecht wil de problemen van de buurt rond Park De Gagel oplossen met grootschalige sloop van flats en het bebouwen van stukken groen. Samen met de bewoners en leden maakt de SP een alternatief plan voor het gebied in Overvecht. Op deze pagina een overzicht van de stand van zaken. Lees verder
12 maart 2008

SP: Stop nu met werving alfahulpen en omzetten contracten

Op initiatief van Agnes Kant van de SP voert staatssecretaris Bussemaker een wijziging door in de WMO. Met ingang van januari 2009 moeten zorgaanbieders gekwalificeerde thuiszorgmedewerkers inzetten bij hun klanten. Alleen als de klant dit zelf wil, mogen nog zogenaamde 'alfahulpen' worden ingezet. Thuiszorginstelling Aveant gaat intussen door met de actieve werving van alfahulpen en het omzetten van reguliere contracten naar alfahulpcontracten. De Utrechtse raadsfractie van de SP vindt dat dit onmiddellijk moet stoppen.

Lees verder
11 maart 2008

Schriftelijke vragen SP over de thuiszorg

Schriftelijke vragen T.W. Schipper (SP), inzake wetswijziging hulp in de huishouding WMO

Recent is door staatssecretaris Bussemaker bekend gemaakt dat er een wetswijziging aankomt met betrekking tot de thuiszorg. Deze wijziging, die waarschijnlijk per 1 januari 2009 ingaat, houdt in dat thuiszorgaanbieders hun clienten een gekwalificeerde thuiszorgmedewerker moeten aanbieden en slechts op specifiek verzoek van de client een Alphahulp mogen inzetten.
Intussen gaat thuiszorgaanbieder Aveant door met het werven van Alphahulpen, het omzetten van reguliere contracten naar Alphahulpcontracten en het oprichten van een aparte Aveant Thuishulp BV, waarin de Alphahulpen worden ondergebracht. Via het SP Meldpunt Thuiszorg WMO bereiken ons geluiden dat dit leidt tot een uitstroom van gekwalificeerd personeel, drang richting het reguliere personeel om een alphacontract te aanvaarden en daarmee tot verschraling van de arbeidsvoorwaarden.

Lees verder
10 maart 2008

Kerngroepbijeenkomstin De Kargadoor

De bijeenkomst voor actieve SP-leden op zaterdag 29 maart met als thema 'sloop: het middel tegen al uw kwalen?' vindt plaats in De Kargadoor aan de Oudegracht 36. In het inlegvel van de Tribune van maart stond foutief vermeld dat de bijeenkomst aan de Amaliadwarsstraat plaatsvindt. In de brief die aan de genodigden is verstuurd staat het adres wel goed vermeld (De Kargadoor).

Lees verder

Pagina's

U bent hier