h

Nieuws uit 2012

15 mei 2012

Artikel hotelkosten Nicolich bevestigt vermoeden SP over rol Wolfsen

De zoveelste commotie over de verblijfskosten van de Roma-familie Nicolich vandaag bevestigt eens te meer wat de SP al in februari wist: burgemeester Aleid Wolfsen wist vanaf het allereerste begin van de hoed en de rand. Destijds is hij echter opzichtig uit de wind gehouden, door kersvers PvdA wethouder Isabella het woord te laten voeren.

Naar blijkt, heeft de gemeente Utrecht de hotelrekeningen, schoonmaakkosten, telefoonrekeningen en zelfs een huurfilm betaald. De hotelrekeningen op zich zijn geen nieuws. Die informatie stond al in de stukken die in de aanloop naar het debat openbaar zijn gemaakt. Daarmee werd slechts één van de vele onwaarheden die het college heeft verspreid, aan het licht gebracht. Nu is daar de rol bijgekomen die Wolfsen en zijn adviseur van der Valk in de kwestie hebben gespeeld.

pinokkioLees verder
10 mei 2012

SP: Utrecht moet gemeente-CAO ondertekenen

 
De SP heeft een motie ingediend die het college opdraagt zich publiekelijk uit te spreken voor het CAO-akkoord voor gemeenteambtenaren. Verder riep SP-Raadslid Michel Eggermont andere gemeentes op om hetzelfde te doen.

In de CAO worden tal van zaken geregeld: mobiliteit en van werk naar werk, flexibilisering van de werktijden, verandering van de arbeidsvoorwaarden, minder interne bureaucratie, inhuur van externen en de loonontwikkeling. Na de val van het kabinet probeerde minister Spies van Binnenlandse Zaken, echter in te breken op één aspect van de afspraken, namelijk de overeengekomen loonsverhoging.

Lees verder
4 mei 2012

Terugdraaien bezuiniging moet ook ten goede van Utrechts OV komen

 Michel Eggermont, raadslid voor de SP, heeft het initiatief genomen voor een gezamenlijke oproep aan het Bestuur Regio Utrecht (BRU), om zich ervoor in te spannen dat het terugdraaien van de bezuiniging op het openbaar vervoer ook ten goede komt van het Utrechtse OV. Zijn initiatief heeft de steun van GroenLinks, PvdA, D66, Stadspartij Leefbaar Utrecht, Christenunie en CDA.

Lees verder
3 mei 2012

1 mei alarmcode rood, SP voert actie voor stadsbus

In veel steden werd op 1 mei actie gevoerd tegen het sloopbeleid van de regering Rutte. Dit alles onder de noemer "alarmcode rood". In Utrecht heeft de SP in het kader van onze campagne 1 voor OV actie gevoerd op het busstation.

Lees verder
3 mei 2012

1 mei: dag van de GVU

Afgelopen dinsdagochtend is de SP op bezoek geweest bij de buschauffeurs. De medewerkers werden opgewacht bij de GVU met flyers, petitielijsten en lollies. De chauffeurs werden meteen uitgenodigd voor een informatieavond over de geplande bezuinigingen op de stadsbus.

Lees verder
2 mei 2012

Bouwafval Complex 8, Verzakking Oudegeinlaan

Zolang corporaties en gemeente het vertikken te zorgen voor fatsoenlijk onderhoud van woningen en openbare ruimte, zolang zal de SP dit aan de kaak blijven stellen.

Vandaag diende de SP-fractie twee sets schriftelijke vragen in. Een over het door Portaal achtergelaten bouwpuin in Complex 8 (Zuilen) en een over lapwerk van de gemeente in de Oudegeinlaan (Hoograven). De beelden spreken voor zich.

Rotstuintje in Complex 8 (Zuilen) Lees verder

Pagina's

U bent hier