h

Nieuws uit 2014

9 oktober 2014

Meldpunt Zorg geopend

De Utrechtse SP-afdeling heeft afgelopen donderdag de handtekeningen die in Utrecht zijn opgehaald tegen het sluiten van verzorgingshuizen aangeboden aan wethouder Jongerius. Hiermee is het Meldpunt Zorg voor de stad Utrecht officieel geopend. Vanaf nu kan iedereen met klachten over de decentralisaties van de zorg in Utrecht bij dit meldpunt terecht.

Lees verder
7 oktober 2014

Nog steeds asbest aan Mereveldseweg

Vorig jaar september was aan de gemeenteraad toegezegd de vervuilde grond aan de Mereveldseweg te saneren, vanwege onder andere asbest in de bodem. Tot nu toe is er echter nog niets gebeurd.

Lees verder
3 oktober 2014

De SP-successen tijdens het decentralisatiedebat

Gisteren vond in de gemeenteraad het decentralisatiedebat plaats. De SP heeft zich binnen de grenzen van het coalitieakkoord ingezet voor het beperken van bezuinigingen op de verschillende domeinen. Er zijn een aantal mooie successen behaald.

Lees verder
2 oktober 2014

Wethouder Jansen staat pal voor betaalbaar wonen in Utrecht

Gisteravond was SP-wethouder Paulus Jansen samen met de SP Utrecht aanwezig bij het Jan de Jongdebat van De Bundeling over betaalbaarheid van wonen in Utrecht. Uit cijfers van het Nibud is namelijk gebleken dat de huren nergens zo hard stijgen als in Utrecht. Vele Utrechtse huurders moeten een groot deel van hun inkomen inleveren voor een dak boven hun hoofd. Ook de woningcorporaties maken zich zorgen over de huurstijging. Mitros wees hierbij op een onderzoek van de SP Utrecht uit 2013, waaruit deze huurexplosie al duidelijk bleek.

Lees verder
2 oktober 2014

Bezorgd om afbraak: SP opent Meldpunt Zorg

De afgelopen maanden hebben enkele duizenden Utrechters hun bezorgdheid over het aanstaande sluiten van verzorgingshuizen geuit door hun handtekening onder de petitie "Verplicht verhuizen? Ik dacht het niet" van de SP te zetten. Deze massale deelname en signalen dat de decentralisatie van de zorg voor ouderen, gehandicapten en jongeren in Utrecht grote onrust veroorzaken zijn voor de Utrechtse SP aanleiding een Meldpunt Zorg in te stellen.

Het Meldpunt zal worden geopend met het aanbieden van de Utrechtse handtekeningen tegen de Wet Langdurige Zorg aan wethouder Jongerius. Dit vindt vanmiddag 2 oktober plaats om 13.30 uur vóór het Stadhuis.

Lees verder
29 september 2014

Utrecht bezuinigt meer dan een kwart op dagbesteding

De aanstaande decentralisaties van veel zorgdomeinen naar de gemeenten, brengen veel bezuinigingen met zich mee. Waar er precies op bezuinigd wordt, is aan elke afzonderlijke gemeente om te bepalen. In Utrecht betekent dit dat er flink gesneden wordt in dagbesteding. Deze bezuiniging kan voor sommige organisaties oplopen tot maar liefst 35% van het huidige budget. De SP maakt zich zorgen over deze ontwikkeling.

Lees verder

Pagina's

U bent hier