h

Nieuws uit 2007

9 november 2007

SP redelijk tevreden over resultaten begrotingsdebat

"Voorzitter, deze begroting bevat nogal wat passages en beleidsvoornemens waar je nauwelijks tegen kunt zijn. Aan de andere kant is daarvan ook wel weer veel boterzacht en weinig concreet. Mooie cijfers in de begroting, maar worden de mensen in de stad er beter van? De SP is niet overtuigd." Zo besloot fractievoorzitter Tim Schipper op 8 november zijn inbreng in het debat over de begroting 2008 van het gemeentebestuur.

Lees verder
7 november 2007

Het blijft onrustig bij Aveant: Waar is de Raad van Toezicht?

Caroline SaroleaDoor Caroline Sarolea

Zo?n vijftig personeelsleden hebben het vertrouwen opgezegd in de bestuurder van Aveant, E. Mulder. Adviesbureau CC Zorgadviseurs publiceerde vorige maand al een vernietigend rapport over de cultuur binnen Aveant.

Lees verder
5 november 2007

Vrouwengroep Al Amal in Kanaleneiland helpt probleemgezinnen

Caroline SaroleaDoor Caroline Sarolea

Onlangs was ik op bezoek bij de vrouwengroep Al-Amal in Kanaleneiland. Al zeven jaar lang zijn zij actief in de wijk, met name op het gebied van opvoedondersteuning aan Marokkaanse moeders. Veertig vrijwilligers van deze vrouwengroep komen regelmatig achter de voordeur van gezinnen die voor het reguliere welzijnswerk niet of moeilijk te bereiken zijn. Zij ondersteunen de moeders van deze ?multi-problem? gezinnen bij het op orde brengen van hun opvoeding aan de kinderen en adviseren hen over verdere professionele ondersteuning in het hulpverleningscircuit. Ook organiseren zij regelmatig voorlichtingsavonden over opvoedingsvraagstukken waar gemiddeld zo?n 200 à 300 vrouwen op af komen.

Lees verder
4 november 2007

Kort fotoverslag Algemene Ledenvergadering

Afgelopen woensdag vond de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats van de afdeling Utrecht. Tijdens de vergadering bespraken de leden een aantal voorgestelde moties en amendementen op de stukken voor het komende SP-congres. Ook kwam de kwestie rond het vertrek van Mary Mossel en haar zetel aan de orde. De ALV besloot de zetel officieel terug te zullen vragen.

Lees verder
2 november 2007

BEFU: Giesberts komt makkelijk weg met knoeiwerk

Op 1 november veegde een ruime meerderheid van de gemeenteraad de plannen van wethouder Giesberts voor het BEFU-terrein van tafel. Een amendement van de coalitiepartijen zorgde ervoor dat nu de 'omklap-variant' uitgangspunt wordt voor de onteigening van aannemer van Hees in Dichterswijk. Deze omklap betekent van Hees op de plek van de roeiverenigingen, de roeiverenigingen naar het BEFU-terrein. Het vrachtverkeer van van Hees wordt via Nieuwegein onder de A12 doorgeleid. Hiermee is bereikt dat de komst van van Hees naar het BEFU-terrein nu vrijwel uitgesloten is, al wilde de wethouder dat niet keihard zo zeggen.

Lees verder
31 oktober 2007

BEFU: toekomst Liesbospark volgens Giesberts

Als de plannen van wethouder Giesberts voor het BEFU-terrein doorgaan, komt er een toeleidingsweg naar het terrein door het Liesbospark. Het Actiecomité Hoograven-Zuid heeft alvast een impressie gemaakt van de mogelijke toekomst.

Lees verder

Pagina's

U bent hier