h

Nieuws uit 2007

5 oktober 2007

Bijdrage SP Bestemmingsplan Ondiep

Voorzitter,

De beslissing over de sloop van een wijk neem je niet bij de behandeling van een bestemmingsplan. Toch is de mogelijke sloop van het Kleine Wijk, of beter gezegd het vastleggen van de functie Woondoeleinden 1 voor het Kleine Wijk, het enige echte discussiepunt bij het bestemmingsplan Ondiep, want daarmee wordt de nieuwbouw volgens de plannen van Mitros mogelijk.

Lees verder
4 oktober 2007

SP: duidelijkheid over subsidies Muziekpaleis (update)

Foto: CU2030.nl

Omdat de opening van het beoogde Muziekpaleis in 2011 valt binnen de nieuwe cultuurnotaperiode 2009-2012, wilt de SP graag van het college weten hoe de betrokken partners omgaan met de aanvraag van de nodige subsidies. SP-raadslid Marcel van den Tooren stelt daarom de volgende schriftelijke vragen. De antwoorden van het college kwamen binnen op 4 oktober.

Lees verder
3 oktober 2007

Wethouder Janssen: uitslag SP-enqute markt serieus signaal

Het gaat niet goed gaat met de Vredenburgmarkt. De uitslag van de SP-enquête onder de marktkooplui is een serieus signaal, zo vond ook wethouder Janssen, tijdens de bespreking in de commissie Stedelijke Ontwikkeling op 2 oktober.

Lees verder
2 oktober 2007

In gesprek met fractievoorzitter Tim Schipper

tim1.jpg

Geheel in lijn met het voornemen van de redactie om het bestuur en de fractie aan u voor te stellen, interviewde ons redactielid Ives van Leth de fractievoorzitter Tim Schipper in de leeszaal van het Stadhuis. De foto's zijn gemaakt door Anner van Hardenbroek.

Lees verder
2 oktober 2007

Teken petitie voor referendum EU-verdrag

De regering en een meerderheid van de Tweede Kamer dreigen een nieuw referendum over het nieuwe Europese verdrag te blokkeren. Een meerderheid van de bevolking, bestaande uit zowel voor- als tegenstanders van het verdrag, wil zich kunnen uitspreken over het verdrag.

Lees verder
1 oktober 2007

SP-enquete: Marktomzet Vredenburg keldert door werkzaamheden

Het overgrote deel van de marktkooplui op het Vredenburg lijdt een flink omzetverlies sinds de werkzaamheden op het plein zijn begonnen. Lang niet iedereen van de vaste klantenkring weet de kraampjes nog te vinden. Dit blijkt uit de enquête die de SP de afgelopen weken hield onder de ondernemers. De resultaten staan haaks op de beweringen van wethouder Janssen dat de effecten slechts tijdelijk zouden zijn.

Lees verder

Pagina's

U bent hier