h

Nieuws uit 2010

8 december 2010

Druk bezochte avond over Palestina

Ruim honderd mensen kwamen op 30 november bijeen in het café van Filmhuis Louis Hartlooper Complex, voor een bijeenkomst met Harry van Bommel, met als thema "Palestina en de Nederlandse politiek".

SP Utrecht organiseerde deze bijeenkomst samen met Utrecht 4 Palestina, om het solidariteitswerk van Utrecht voor Palestina een duwtje in de rug te geven.

In zijn inleiding stond Harry van Bommel stil bij de ontwikkeling van "het Nederlandse standpunt" met betrekking tot Israël. Dat Israël als enigste land in het regeerakkoord terecht is gekomen in de passage: "Nederland wil verder investeren in de band met de staat Israël" is volgens Van Bommel "tekenend voor dit Kabinet".

Lees verder
1 december 2010

Wethoudersnorm

De SP wil ook in Utrecht een 'wethoudersnorm' voor salarissen in de publieke en semi-publieke sector. Hiermee haakt de Utrechtse fractie aan bij het idee waar partijgenoot Laurens Ivens kort geleden in Amsterdam voor pleitte. SP-fractievoorzitter Tim Schipper: "Niemand die voor de publieke zaak werkt zou meer moeten verdienen dan de eindverantwoordelijken. Dus landelijk een premiersnorm, in Utrecht een wethoudersnorm."

Lees verder
29 november 2010

30 november: openbare avond Palestina en de Nederlandse politiek

Op 30 november organiseren U4P (Utrecht voor Palestina) en de SP een openbare bijeenkomst ter versterking van de solidariteit met de Palestijnen. Het thema van deze avond is 'Palestina en de Nederlandse politiek'. In het Louis Hartlooper Complex zullen sprekers vertellen over hun ervaringen in Palestijnse gebieden en zal er gediscussieerd worden over over acties die nu en in de toekomst in Utrecht plaatsvinden.

Lees verder
24 november 2010

Geef mij maar WSW, dat is beter dan WW

Bij UW Groen is het iedereen wel duidelijk: het is idioot om de sociale werkplaatsen te sluiten. Dat bleek uit een bezoek dat de SP bracht om de werknemers op te roepen voor de demonstratie in Den Bosch van aanstaande zaterdag. Hieronder het verhaal van de SP-ers.

Lees verder
23 november 2010

Actie loont: Wel tijdelijke noodbrug Rivierenwijk

De bewoners van Rivierenwijk hebben succes geboekt. Na protest van de bewoners heeft de gemeente heeft alsnog ingestemd met een noodbrug. Dit is een tijdelijke oplossing voor fietsers en voetgangers bij de Oranjebrug - een belangrijke verbinding tussen Rivierenwijk en Hoograven -  tijdens het onderhoud. Volgens de gemeente was er in eerste instantie geen geschikte plek voor een noodbrug.

Lees verder
23 november 2010

SP feliciteert zorgmedewerkers

Abvakabo FNV en de overige vakbonden hebben vrijdagavond 19 november na een lang en moeizaam overleg eindelijk een akkoord bereikt. Dit akkoord is de nieuwe cao Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en kraamzorg. Voor de 400.000 werknemers die onder deze cao vallen betekent dit onder andere een loonstijging van 3,1 procent.

Lees verder

Pagina's

U bent hier