h

Nieuws uit 2011

10 juni 2011

Dinsdag 14 juni: bijeenkomst over bezuinigingen in de huishoudelijke thuiszorg

Over de bezuinigingen op de huishoudelijke zorg en de gevolgen voor de medewerkers organiseert de groep 'Wij zijn de thuiszorg! regio Utrecht' op dinsdag 14 juni een bijeenkomst. Alle huishoudelijk medewerkers van de thuiszorg worden dringend opgeroepen naar deze bijeenkomst te komen.

Veel thuiszorgorganisaties in het land zijn bezig met reorganiseren van de huishoudelijke zorg. Dit gebeurt over de hoofden van de direct betrokkenen, de huishoudelijk zorgmedewerkers en de cliënten, heen. Voor goede zorg heb je gekwalificeerde en ervaren medewerkers nodig, die recht hebben op een fatsoenlijk salaris.

Lees verder
9 juni 2011

THEMA-flats gerenoveerd: Het kan wél

De SP is uitermate verheugd over het bericht dat alle 10-hoogflats van de THEMA-dreven worden gerenoveerd en de openbare ruimte aangepakt. Het kan dus wél.

Lees verder
8 juni 2011

SP-actie 'RED DE ZORG' loopt als een trein

Rode jasjes, petitielijsten, 'RED DE ZORG'-flyers en -posters. Overal in de stad zijn actieve SP-ers nog steeds volop bezig handtekeningen te verzamelen tegen de bezuinigingsmaatregelen in de Utrechtse zorg. Op 26 mei ging een meerderheid van de gemeenteraad akkoord met een invoering van een eigen bijdrage voor hulpmiddelen en het duurder maken van vervoer, ook voor chronisch zieken en gehandicapten met lage inkomens. De SP wil dit alsnog van tafel hebben en gaat dus onverminderd door met actievoeren.

Lees verder
30 mei 2011

Voorjaarsnota: Op de pof voor de eigen ambitie

De SP is ernstig teleurgesteld in de eerste echte voorjaarsnota van het college van GroenLinks, PvdA en D66. Waar financiële degelijkheid was beloofd worden oude gaten vervangen door nieuwe en wordt het weerstandsvermogen kunstmatig omhooggerekend.

Met dit nog niet bestaande geld gaat het college voor de eigen ambitie van de stadsetalage en maakt het keuzes die de mensen die het al lastig hebben direct raken.

SP-fractievoorzitter Tim Schipper: "Hoe geef je tegengas aan Rutte, Wilders, Verhagen voor de mensen die het hardst worden getroffen? Dat was en is onze meetlat waarlangs we de daden van het college beoordelen. Nu zien we nóg hogere uitgaven aan het Olympisch plan, Culturele Hoofdstad en het onverkort vasthouden aan een Bieb ++."

Lees verder
28 mei 2011

Invoering eigen bijdrage zorg: actie SP gaat door!!

De gemeenteraad van Utrecht is deze week akkoord gegaan met het invoeren van een eigen bijdrage op hulpmiddelen voor (chronisch) zieken en gehandicapten. Een voorstel van de SP om de eigen bijdrage kwijt te schelden als mensen daardoor onder de armoedegrens komen kreeg geen enkele steun.

SP gemeenteraadslid Van Gemert vindt het onbegrijpelijk: "Als je afhankelijk bent van zorg word je sowieso al geconfronteerd met hoge kosten zoals bijvoorbeeld het eigen risico. Volgens de wethouder en de rest van de raad komen mensen die door de nieuwe maatregelen in de problemen komen gewoon in aanmerking voor de bijzondere bijstand. Het zou toch veel makkelijker zijn als we ze niet eerst de armoede in zouden jagen?"

Lees verder
27 mei 2011

SP steunt thuishulpen in verzet loonsverlaging

Maandag 30 mei staken de huishoudelijk zorgmedewerkers van ViVa! Zorggroep in Haarlem voor de derde dag. Zo'n 650 medewerkers moesten een loonsverlaging van 20% tot 30% ofwel ontslag slikken. Een onmogelijke keuze.

Een deel heeft onder druk getekend, een ander deel is gestopt met het werk. Zo'n 350 thuishulpen weigeren echter akkoord te gaan. Voor hen heeft ViVa! collectief ontslag aangevraagd bij het UWV.

Nu staken deze vrouwen -voor het eerst in hun leven- tegen een loonsverlaging van  13,10 bruto naar  9,92 per uur. Voor velen betekent dit een bestaan onder bijstandsniveau. Een groot aantal medewerkers doet dit verantwoordelijke werk al jaren en is kostwinner.

 
staking viva_20052011foto: Robert Koelewijn

Lees verder

Pagina's

U bent hier