h

Nieuws uit 2013

11 september 2013

Basta! Nu de ommezwaai

 

Emile Roemer:

De hoop op verandering, een ommezwaai in de politiek en in de samenleving. Ik zie het gebeuren als ik de enthousiaste reacties zie op het plan om op zaterdag 21 september, om 13.00 uur op het Beursplein in Amsterdam samen te komen.

Tientallen organisaties hebben het initiatief genomen om samen duidelijk te maken dat het anders kan en anders moet. Dat is heel waardevol. Hoop, verandering en optimisme is wat we nodig hebben om een einde te maken aan het cynisme en negativisme van VVD en PvdA.

De Utrechtse SP gaat ook naar Amsterdam. Ga mee! Wil je samen met ons met de trein reizen?
Kom dan op zaterdag 21 september naar het Centraal Station in Utrecht.
We verzamelen om 11.30 uur bij de roltrappen van perron 7A. Van daaruit vertrekken we om 11.55 uur naar Amsterdam CS.

Contactpersoon is Hilde Koelmans: hildekoelmans@hotmail.com of 06-2412 6106

Lees verder
6 september 2013

Zorgen over daklozenopvang in Utrecht

De SP wil opheldering over de opvang van daklozen in Utrecht. Aanleiding is een landelijke onderzoek dat is verricht door het Trimbos Instituut. Hieruit kwam naar voren dat veel gemeentes onterecht dak- en thuislozen een slaapplek en een postadres onthouden plus dat daklozen vaak bij niemand aan kunnen kloppen om hierover een klacht in te dienen.

SP-raadslid Nicole van Gemert vermoedt dat ook in Utrecht het beleid vaak mooier wordt voorgespiegeld dan in de praktijk het geval is en vraagt de wethouder om opheldering.

Lees verder
28 augustus 2013

Stop massaontslag in de thuiszorg: roep Utrecht uit tot ontslaggolfvrije gemeente

Utrecht mag geen preventieve ontslagen in de thuiszorg accepteren. SP-Raadslid Nicole van Gemert roept het College op om de golf van massaontslagen die de thuiszorgmedewerkers momenteel treft te keren.

Van Gemert: "Thuiszorgorganisatie Aveant Thuishulp heeft plannen 200 medewerkers alvast te ontslaan. Dat er zorginstellingen zijn die hun personeel met collectief ontslag sturen terwijl het werk er is en het geld voor de thuiszorg gewoon beschikbaar is, vind ik niet te verkopen. Utrecht betaalt genoeg en goede thuiszorg moet gegarandeerd worden. Ik wil geen preventieve ontslagen, ik wil dat de wethouder onze gemeente uitroept tot ontslaggolfvrije gemeente voor de thuiszorg".

Lees verder
28 augustus 2013

Veel vragen over Vrede van Utrecht

Wat hebben gemeente en provincie Utrecht uitgegeven aan de Vrede van Utrecht? Het college van B&W houdt vast aan 27,5 miljoen, maar uit diverse bronnen blijkt dat er 35 miljoen aan subsidies naar de stichting is gegaan. Reden voor de SP om opnieuw duidelijkheid te eisen over de rekening.

Opnieuw, want al in 2009 diende de SP een motie in om de mist over de kosten van de Vrede van Utrecht (VvU) op te klaren. Die werd toen door de meerderheid van de raad afgestemd.

SP-fractievoorzitter Tim Schipper: "Het rapport van ABF Cultuur uit 2008, waar het AD naar verwijst, is zonneklaar. 100 miljoen voor de viering van de Vrede van Utrecht en de culturele hoofdstad van Europa. 35 miljoen voor de Vrede, 65 miljoen voor de culturele hoofdstad. Volstrekt belachelijke bedragen voor doelstellingen met een enorm luchtfietsgehalte, zoals het verdwijnen van minimaal 3 achterstandswijken door 'het thema kunst en cultuur als motor van sociaal-economische ontwikkeling'. Ik wil precies weten wat er waaraan is uitgegeven."

Lees verder
3 augustus 2013

Stil voor de zorg op de Stadhuisbrug

 

20130803_Sta stil voor de zorg_Stadhuisbrug3
  • Omdat bezuinigingen en ontslaggolven de (thuis)zorg bedreigen
  • Omdat wij allen afhankelijk zijn van goede zorg en dat dit goed betaald moet worden
  • Omdat de mantelzorgers overbelast zijn
  • Omdat het jouw familie maar zal zijn zonder geld of zorg
  • Omdat ik vroeger een scootmobiel had, nu een rolstoel en straks moet gaan lopen?
  • Omdat ik zorg voor jouw zorg
  • Omdat het gegraai moet stoppen
  • Omdat de zorg geen markt is
Lees verder
1 augustus 2013

3 augustus: Sta stil voor de zorg!

Op Zaterdag 3 augustus om 13.00 uur staan wij op de Stadhuisbrug in Utrecht stil voor de zorg. Doe mee en sta ook stil voor de zorg.

Leden van het Zorgcomité Regio Utrecht en andere betrokkenen willen met het publiek hun zorgen delen over de toekomst van de zorg. Samen stil staan voor goede zorg en voor respect voor de werkers in de zorg.

Lees verder

Pagina's

U bent hier