h

Nieuws uit 2013

14 oktober 2013

SP op onderzoek: hoe denken inwoners Overvecht over hun wijk?

De SP-afdeling in Utrecht onderzoekt zaterdag 19 oktober hoe de inwoners van Overvecht denken over hun woon- en werksituatie. Volgens SP-lijsttrekker Nicole van Gemert zijn er veel signalen dat de problemen onder inwoners van Overvecht toenemen. "De huren gaan fors omhoog en de werkloosheid loopt op. De SP wil weten wat hiervan de gevolgen voor de wijk zijn en of de gemeente wel voldoende doet om de problemen het hoofd te bieden."

Lees verder
10 oktober 2013

Buurt is overlast rond AH Amsterdamsestraatweg zat

De SP is op 8 oktober van deur tot deur gegaan in Pijlsweerd-Zuid, de buurt achter de Albert Heijn, gevestigd aan het begin van de Amsterdamsestraatweg. De winkel is als enige in de stad elke dag open tot twaalf uur 's nachts. Het doel was onderzoeken of de klachten van overlast die we hadden ontvangen breder gedragen werden in de wijk.

Er zijn 50 enquêtes afgenomen. Zoals te verwachten viel, is de ervaren overlast dichterbij de winkel het grootst. Vooral 's avonds laat en op zondag, de momenten waarop andere supermarkten gesloten zijn. De vele automobilisten rijden eeuwig rondjes, omdat er in de wijk weinig parkeerruimte beschikbaar is. Dat leidt tot files, toeteren en geschreeuw. Daarnaast geven buurtbewoners aan dat er mensen 's avonds laat rondom de supermarkt blijven 'hangen' en hun afval achterlaten. Er zijn zelfs klachten van wildplassen, intimidatie en agressie.

Lees verder
3 oktober 2013

Strijd tegen verhuurderheffing gaat door

 

SP-actie tegen verhuurderheffing_Jaarbeurs 3-10-20133-10-2013: SP'ers voeren actie bij de Jaarbeurs en geven corporaties stemadvies tegen verhuurderheffing mee

De SP is teleurgesteld dat de woningcorporaties in meerderheid hebben ingestemd met de deal over de verhuurderheffing tussen minister Blok en Aedes, de vereniging van de corporaties. Die hadden vanmiddag tijdens het congres in de Jaarbeurs dé kans deze deal alsnog te verwerpen, maar met 68 % van de stemmen vóór kwam het zover helaas niet. Slechts een derde van de aanwezigen wees het akkoord af.

Dit maakt de weg vrij voor de jaarlijkse heffing van 1,7 miljard euro die de corporaties gezamenlijk aan de staat moeten ophoesten. Met alle gevolgen van dien voor zowel de huurders als de corporaties. Een breed aangenomen motie waarin Aedes de betaalbaarheid van de sociale huurwoningen goed in de gaten gaat houden geeft de SP niet het vertrouwen dat daarmee fatsoenlijke huurprijzen en investeringen in nieuwbouw en renovatie gegarandeerd zijn.

Lees verder
3 oktober 2013

College laat de oren hangen naar prestigeprojecten

Nicole van GemertFoto: Sander van Oorspronk

Tijdens de algemene beschouwingen in de Raad heeft lijsttrekker Nicole van Gemert het college verweten slechts te geven om de buitenkant van de stad. Van Gemert: "De bouw van de miljoenenkostende Megabieb waar niemand op zit te wachten, wordt de Utrechtse JSF".

Lees verder
23 september 2013

Wel de Tour en een megabieb, maar korten op armoedebeleid? No way!

De SP staat voor betaalbare woonlasten, een fatsoenlijk armoedebeleid en het op peil houden van de basisvoorzieningen in Utrecht. In plaats van meepuzzelen met Rutte en Samsom zorgen voor een solidaire stad waar niemand door het ijs zakt. Dat kan. Het is een kwestie van kiezen. De fractie is dan ook ronduit teleurgesteld over de begroting die het College (GroenLinks, PvdA en D66) vandaag presenteerde.

In de plannen voor het komende jaar wordt voorbij gegaan aan de steeds groter wordende kloof tussen arm en rijk. Het aantal mensen in de bijstand zal explosief toenemen. De stapeling van maatregelen die hen treffen wordt door het College onderschat. Sterker nog: er wordt gekort op de thuiszorg en het armoedebeleid.

SP-lijsttrekker Nicole van Gemert: "In een tijd van exploderende woonlasten en een stapeling van andere maatregelen waardoor steeds meer mensen dreigen te verzuipen, gaan we niet hier ook nog eens korten op zaken als armoedebeleid en zorg. Dan maar geen Tourstart van 5 miljoen en geen megabibliotheek waar niemand op zit te wachten. De JSF's van Utrecht."

Lees verder
17 september 2013

Behoud Tivoli Oudegracht voor kunst en cultuur

Als het aan de SP ligt, blijft het pand van Tivoli Oudegracht beschikbaar als hotspot voor kunst en cultuur nadat het poppodium is vertrokken naar het muziekpaleis. Kleinschalige festivals, concerten, exposities en ateliers zouden er een plek kunnen krijgen naast de dans- en clubavonden die er nu al zijn. De SP wil dat de gemeente hier snel werk van maakt.

20130917 Tivoli_2

SP-fractievoorzitter Tim Schipper: "Iedereen kent Tivoli, het gebouw is uitermate geschikt en het heeft een onvergelijkbare sfeer. Kortom, alles is er al. Maak daar gebruik van. Bovendien kan de gemeente er ook nog een paar centen mee verdienen. Het hoeft tenslotte niet gratis."

Lees verder

Pagina's

U bent hier