h

Nieuws uit 2016

9 februari 2016

Salafisme, alleen maar religie?

Foto: NRC / d.d. 06-02-16

Afgelopen zaterdag publiceerde NRC een opinieartikel van SP-raadslid Michel Eggermont en CDA-raadslid Marloes Metaal, in reactie op een eerder artikel van Samira Dahri 'Salafisme is de oplossing tegen radicalisering'. Eggermont: "De redactie van Opinie slaat de plank volledig mis. Juist vanuit deze religieuze stroming, het salafisme, wordt hartstochtelijk getracht een extreem-rechtse politieke stroming, het islamisme op te bouwen."

Lees verder
4 februari 2016

Tijdelijke huurders Oudegeinlaan flink uitgemolken

Foto: -

Tijdelijke huurders in het complex Oudegeinlaan in Hoograven betalen tot € 170 per maand meer dan de laatste vaste huurder. Dat is de uitkomst van het huis-aan-huisonderzoek dat de SP op zaterdag 30 januari deed. Deze huurprijzen druisen lijnrecht in tegen de afspraak die daarover met de corporaties is gemaakt. “Je reinste huisjesmelkerij”, vindt SP-fractievoorzitter Tim Schipper. Hij heeft schriftelijke vragen ingediend bij het college van B&W.

Lees verder
4 februari 2016

Extra geld voor OV hard nodig

Het openbaar vervoer in Utrecht groeit flink, harder dan we op dit moment aan kunnen. Om extra budget beschikbaar te stellen dient de SP vandaag een actuele motie in. SP-raadslid Michel Eggermont: ”Bij de bespreking van het vervoersplan 2016 kwam men er achter dat de vraag harder groeit dan het aanbod van middelen. Kortom, we zijn erg blij dat het gebruik van openbaar vervoer toeneemt, maar we kunnen het op dit moment simpelweg niet aan.”

Lees verder
3 februari 2016

Paulus Jansen over de prestatieafspraken met de corporaties

Op 2 februari besprak de commissie Stad en Ruimte de prestatieafspraken met de Utrechtse corporaties. Net als de SP toonden vrijwel alle raadsfracties zich tevreden over het resultaat van de onderhandelingen. Eerder deze week verscheen op 'De Stad Utrecht' een interview met SP-wethouder Paulus Jansen. Dat is hier te lezen.

Lees verder
21 januari 2016

Twijfels over reorganisatie Bibliotheek Utrecht

Foto: SP

Begin deze week ontving het college een brief van de FNV waarin zij haar zorgen uitte over de reorganisatie binnen de Bibliotheek Utrecht. Ook de SP heeft ondertussen de reorganisatieplannen kunnen inzien en is daar flink van geschrokken.

Lees verder
20 januari 2016

Geen groen licht SP voor deal gemeente-Jaarbeurs

Foto: SP

De Utrechtse SP-fractie heeft zware bedenkingen tegen de nieuwe deal die de gemeente wil afsluiten over de ontwikkeling van het Jaarbeursterrein, als opvolger voor het nooit uitgevoerde contract uit 2006. In de nieuwe afspraken ruilen de partijen grond, waardoor de Jaarbeurs zich kan concentreren op het Westelijk deel. De gemeente krijgt in ruil vanaf 2023 de kans het stuk vlakbij de Croeselaan te ontwikkelen. De overeenkomst is onevenwichtig en kent – net als in 2006 – flinke financiële risico’s voor de gemeente, volgens de SP. Fractievoorzitter Tim Schipper legt uit waar volgens hem de kneep zit.

Lees verder

Pagina's

U bent hier