h

Nieuws uit 2006

9 februari 2006

SP heeft hart voor 'de zaak'

De kleine ondernemerTweede-Kamerlid van de SP, Arda Gerkens, neemt het op voor de kleine ondernemers van Nederland. In het rapport 'hart voor de zaak' stelt ze onder andere dat ondernemers zich betaalbaar tegen arbeidsongeschiktheid moeten kunnen verzekeren, dat kleine bedrijven hun werknemers bij ziekte één in plaats van twee jaar moeten doorbetalen, en de komst van grote winkelcentra aan de rand van steden moet worden voorkomen. De SP is een échte ondernemerspartij, veel meer dan de VVD.

Lees verder
8 februari 2006

Burgerinitiatief over GVU in Ons Utrecht

geen verkoop utrechtse busVandaag voorpagina nieuws van het Utrechtse weekblad Ons Utrecht: "Burgerinitiatief tegen verkoop GVU". De SP ondersteunt de actiegroep Geen Verkoop Utrechtse Bus. Initiatiefnemer is ons kandidaatsraadslid Michel Eggermont. Klik op de afbeelding van Ons Utrecht voor een vergroting van het bericht.

Lees verder
8 februari 2006

B&W: Utrecht heeft geen spookambtenaren

In Utrecht zitten géén ambtenaren lange tijd thuis zonder dat er een reintegratie of outplacement-traject loopt. Dat antwoorden B&W op schriftelijke vragen van de SP-fractie over het fenomeen spookambtenaren. Begin 2006 zouden slechts vijf van de ruim 4.000 Utrechtse gemeenteambtenaren langer dan een jaar thuis zitten wegens een arbeidsconflict of disfunctioneren, drie minder dan eind 2002.
In december berichtte het blad Binnenlands Bestuur onder deze kop over de worsteling van veel overheidsorganen met langdurig niet functionerend personeel. SP-fractievoorzitter Paulus Jansen vindt de antwoorden opmerkelijk: "Als de cijfers kloppen is Utrecht zo'n beetje de best functionerende gemeente op dit gebied. Zelfs een gemeente als Tilburg, die net een campagne achter de rug heeft om het aantal niet functionerende ambtenaren terug te dringen, heeft drie keer zoveel probleemgevallen op een lager aantal personeelsleden."

Lees verder
7 februari 2006

Succes SP Hoograven: betaald parkeren in Tolsteeg afgeblazen

Burgemeester en wethouders hebben besloten om geen betaald parkeren in te voeren in de buurt Tolsteegplantsoen-Rotsoord (wijk Zuid).Een draagvlakonderzoek heeft uitgevwezen dat er geen meerderheid voor invoering van betaald parkeren aanwezig was.

Lees verder
6 februari 2006

Keek op de fractieweek 6

De laatste raadsvergadering voor de verkiezingen aanstaande donderdag 9 februari. De SP gaat samen met Luis in de Pels een motie indienen waarin het college wordt opgedragen de Jaarbeurs niet voor een dubbeltje op de eerste rang te laten zitten voor wat betreft erfpacht.

Lees verder
6 februari 2006

SP en Luis in de Pels dienen motie in voor eerlijke erfpachtvoorwaarden Jaarbeurs

SP en Luis in de Pels: motie voor eerlijke erfpachtvoorwaarden Jaarbeurs
In de gemeenteraad van donderdag 9 februari dienen SP en Luis in de Pels gezamenlijk een motie in, met als doel te komen tot eerlijke erfpachtvoorwaarden voor de Jaarbeurs, in lijn met de financiële voorwaarden die bij erfpachtcontracten voor derden gehanteerd worden. Tevens wordt het college in deze motie verzocht om op korte termijn een financiële onderbouwing aan te leveren, waarin alle financiële effecten van de BOO Jaarbeurs op een rij gezet worden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier