h

Nieuws uit 2006

1 februari 2006

Verwarrende peiling Rotterdam. En Utrecht dan?

Een schokkende peiling voor de gemeenteraadsverkiezingen uit Rotterdam: PvdA verdubbelt, Leefbaar Rotterdam halveert, de SP gaat van 1 naar 5. Een totaal ander beeld dan twee maanden geleden de Politieke Barometer van Interview/NSS. Maar hoe zit dat nu in Utrecht?

Lees verder
30 januari 2006

Keek op de Fractieweek

Een paar latertjes voor de fractie de afgelopen week. Zowel de commissies Verkeer en Beheer als Stedelijke Ontwikkeling haalden net voor de sluitingstijd van de fietsenstalling de eindstreep. Er waren dan ook flinke agenda?s. In de commissie Maatschappelijk Ontwikkeling onstond een meerderheid voor het ophogen van de wijkwelzijnsbudgetten.

Lees verder
26 januari 2006

Kromhoutkazerne: College werkt mee aan oprekken bestemmingsplan

Het Utrechts gemeentebestuur is van plan om mee te werken aan het plan van het ministerie van Defensie om 50.000 tot 75.000 m2 kantoor te realiseren op het terrein van de voormalige Kromhoutkazerne, ook al staat deze ontwikkeling op gespannen voet met de Utrechtse structuurvisie. Dat is het vastgestelde ruimtelijk beleid van de gemeente. Volgens B&W past het plan echter "functioneel" binnen het bestemmingsplan Rijnsweerd-Zuid, dat voor dit gebied de bestemming omschrijft als: " ... het oprichten en hebben van bebouwing ten dienste van militaire doeleinden, met de daarvoor noodzakelijke bouwwerken waaronder legeringsgebouwen, dienstwoningen, werkplaatsen en kantoorgebouwen en de daarbij behorende open terreinen waaronder begrepen parkeer- en groenvoorzieningen."

Lees verder
26 januari 2006

SP in actie voor beter openbaar vervoer De Uithof

In de ochtend en middagspits van 26 januari deelde de SP Utrecht een flyer uit aan de passagiers van lijn 12 van en naar De Uithof, om zo haar alternatief voor de betonnen busbaan ?om de zuid? onder de aandacht te brengen van de duizenden mensen die gebruik maken van deze verbinding.

Lees verder
25 januari 2006

dinsdag 7 februari 2006, verkiezingsdebat BOL Lunetten

Het Bewoners Overleg Lunetten organiseert de Wijkavond ?De beste wensen voor 2006-2010? in wijkcentrum De Mustketon.
Aanvang: 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur)

Lees verder
25 januari 2006

Luchtkwaliteit Utrechtse basisscholen niet structureel bewaakt

De luchtkwaliteit in de Utrechtse scholen wordt niet structureel bewaakt. Dat blijkt uit de antwoorden van B&W op schriftelijke vragen van SP raadslid Mary Mossel. Enige tijd geleden berichtte de consumentenrubriek Radar dat de luchtkwaliteit op basisscholen dramatisch slecht is.
Ook het Utrechtse gemeentebestuur zit hiermee in zijn maag en zal in 2006 bekijken hoe de kwaliteit verbeterd kan worden: "Maar de mogelijkheden zijn zeer beperkt in het kader van de vastgestelde financiele kaders."

Lees verder

Pagina's

U bent hier