h

Nieuws uit 2006

13 januari 2006

SP stuurt open brief na beschuldigingen B&W

SP-fractievoorzitter Paulus Jansen heeft in een open brief gereageerd op een brief van B&W Utrecht waarin het College de SP ervan beschuldigt de integriteit van de ambtenaren van het OGU in twijfel te trekken. Aanleiding voor de brief is een bericht op utrecht.sp.nl, waarin verslag wordt gedaan over de aangenomen motie "niet van twee walletjes eten". De motie maakt een eind aan dubieuze aankooppraktijken in gebieden waarop de wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing is, zoals stadsvernieuwingsgebieden en delen van Leidsche Rijn. In die gebieden kunnen bewoners hun huis niet vrij verkopen, maar moeten het (wettelijk) verplicht aan de gemeente aanbieden.
Jansen vindt de opstelling van het gemeentebestuur te triest voor woorden: "In plaats van het sturen van een brief op poten naar de SP-fractie was het naar onze mening passender geweest om een excuusbrief te sturen naar de betrokken bewoners."

Lees verder
12 januari 2006

SP: grote risico's bij woningbouw rond de A2 in Leidsche Rijn

Als de gemeente doorgaat met zijn woningbouwplannen op een steenworp afstand van de A2 in Leidsche Rijn zal dit een onverantwoorde aantasting betekenen van de gezondheid en veiligheid van de bewoners. Dat is het belangrijkste kritiekpunt van de SP bij de behandeling van de ontwikkelingsvisie voor het gebied langs de A2 en het masterplan Leidsche Rijn centrum in de gemeenteraad.

Lees verder
12 januari 2006

Grote raadsmeerderheid akkoord met bouw stadskantoor

De gemeenteraad is vandaag, met slechts de stemmen van SP en Burger en Gemeenschap tegen, akkoord gegaan met de ondertekening van de bilaterale samenwerkingsovereenkomst stadskantoor, waarin de gemeente NS vastgoed opdracht geeft voor de ontwikkeling van een stadskantoor van ruim 60.000 m2 vloeroppervlak en stichtingskosten van 160 miljoen euro.
De SP had zowel financiële als andere bezwaren tegen dit plan. De SP diende nog twee moties in, waarin werd aangedrongen op een verlaging van het budget als het aantal werkplekken met 10% wordt teruggebracht en op een betere verdeling van de risico's tussen gemeente en NS Vastgoed. Beide moties werden slechts gesteund door een deel van de oppositie en daarmee verworpen.

Lees verder
12 januari 2006

Geslaagde nieuwjaarsborrel


300 SP-vrijwilligers maken zich op voor de gemeenteraadsverkiezingen op 7 maart.

Lees verder
10 januari 2006

Wie heb ik aan de lijn?

Raadskandidaat Tim Schipper heeft een verhelderend gesprek met Leefbaar Utrecht.

Lees verder
6 januari 2006

Politiek caf 15 januari over sociale woningbouw: stem mee!

1.Als de gemeente de markt voor sociale woningbouw opengooit, kan ze ook genoeg goedkope goede woningen laten bouwen;
2.Er moet een gemeentelijke woningbouwcorporatie komen om betaalbare woningen te bouwen;
3.Woningbouw hoort niet gesubsidieerd te worden omdat je dan ook mensen subsidieert die het niet nodig hebben;
4.Nieuwbouw en slopen is beter dan renoveren omdat dat betere huizen oplevert;
5.Bewoners moeten meer inspraak krijgen bij sloop-, renovatie- of nieuwbouwplannen in hun eigen wijk;
6.Er moet kleinschalig gebouwd worden, geen grote projecten meer.

Lees verder

Pagina's

U bent hier