h

Nieuws uit 2011

14 september 2011

Subsidies Krachtwijken: sorrycultuur viert wederom hoogtij

Bij de subsidieverlening van bewonersinitiatieven in de 'Krachtwijken' had wethouder Harrie Bosch (PvdA) geen regie en geen controle. Er moest en zou gescoord worden met het wegzetten van de Vogelaarmiljoenen. Het PvdA-smaldeel in het college passeerde de overige wethouders bij beslissingen over bedragen boven de € 50.000.

Bosch, eindverantwoordelijk voor dit weinig fraaie geheel, mag desondanks gewoon aanblijven. Sorry was wederom voldoende om de coalitiegenoten GroenLinks en D66 terug in het hok te jagen.

Lees verder
14 september 2011

Bijdrage Tim Schipper raadsdebat subsidies Krachtwijken

Voorzitter,

In de commissievergadering is uitgebreid gesproken over de handelwijze van de stichting Jongeren in Actie en hoe het college verder zou moeten gaan met de afhandeling van die zaak. Voor de SP is het helder: alles in het werk om de onjuist uitgegeven gelden terug te vorderen, inclusief gerechtelijke stappen. Niets verrekenen met nog uit te keren gelden over 2011. En ik hoor alsnog graag het antwoord op de vraag waarom alleen bij JIA een uitzondering moet worden gemaakt als het gaat om het vergoeden van de coordinatiekosten en dat bedrag dan ook nog achteraf bijstellen naar boven. Geen sprake van, wat de SP betreft. Voor de duidelijkheid: nu gaat het om Jongeren in Actie, maar onze opstelling zou bij vergelijkbare gevallen geen streep anders zijn.

Lees verder
12 september 2011

55 miljoen bezuinigen, maar wel geld voor TV-reclame?

Tim SchipperDe SP heeft vragen gesteld over het tv-spotje 'Utrecht teveel te leuk voor één dag'. Om de stad Utrecht te promoten, heeft de gemeente een 15 seconden durend filmpje laten maken. Tot 17 september wordt dit uitgezonden op de televisie, onder andere een aantal keer op prime-time.

Lees verder
12 september 2011

Huurteam hervat spreekuur

Het Utrechtse Huurteam heeft de spreekuren hervat. In juni nam de gemeenteraad (voor de tweede keer) een voorstel aan waarmee de financiering van het team werd geregeld. De SP heeft zich hier jarenlang sterk voor gemaakt.

Lees verder
12 september 2011

Ouderen-NU-krant is uit

In de nieuwe Ouderen-NU-krant  is er veel aandacht voor het omstreden pensioenakkoord tussen vakbonden, werkgevers en het kabinet. Verder komen klassenzorg, openbaar-vervoerperikelen, SP-hulpdiensten en het gegoochel van Rutte met miljarden en bezuinigingen aan de orde. Daarnaast goede en slechte voorbeelden van ouderenzorg en de populaire Ouderen-NU-puzzel.

Lees verder
9 september 2011

Wolfsen krijgt helaas weer een kans

Wat de SP betreft is de maat vol met burgemeester Wolfsen. In het debat over het weggepeste homostel diende de SP dan ook samen met Leefbaar Utrecht een motie van wantrouwen in. Helaas besloot de coalitie dat er weliswaar fouten gemaakt waren in de afhandeling van de zaak en ook dat er stukken onterecht vernietigd waren, maar dat vond zij niet genoeg om de burgemeester weg te sturen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier