h

Nieuws uit 2011

7 september 2011

Pensioendeal op 50+ beurs

Op 13 t/m 18 september zal de SP weer aanwezig zijn met een kraam op de 50+ beurs. Dit jaar zal in het thema staan van de pensioendeal tussen Jongerius, Wientjes en Kamp. Op de beurs hoort de SP graag uw mening over deze plannen: "Wordt ons pensioenstelsel om zeep geholpen of is dit juist de redding van het stelsel?".

Lees verder
6 september 2011

'Nationaal Beraad' op 19 september

Op Prinsjesdag presenteert het Kabinet opnieuw een pakket aan bezuinigingsmaatregelen in de publieke sector. De dag vóór Prinsjesdag op maandag 19 september a.s. organiseren FNV bonden en diverse belangenorganisaties in Den Haag een dag voor werknemers én deelnemers in de publieke sector. Hiermee willen deze organisaties duidelijk maken welke gevolgen de huidige en toekomstige bezuinigingen hebben de publieke sector.

Werknemers in de publieke sector zijn onmisbaar voor onze maatschappij. Het kabinet is echter van plan om visieloos en in rap tempo te snijden in de koopkracht, werkzekerheid en taken van deze werknemers. Daar wordt de kwaliteit van onze dienstverlening niet beter op. De gevolgen van de bezuinigingen merkt iedereen: niet alleen de werknemer in de publieke sector, maar alle inwoners van Nederland.

Lees verder
4 september 2011

12 september: Emile Roemer bezoekt Houten

 

Op maandag 12 september zal Emile Roemer spreken op een openbare avond in Houten. Het thema van deze avond, georganiseerd door werkgroep SP Houten, is "Wie betaalt de crisis?" Omdat ook Houten moet bezuinigen zal Emile in gesprek gaan met organisaties uit Houten, onder andere de voedselbank en de fanfare, om de gevolgen van de bezuinigingen duidelijk te maken. Want de bezuinigingen zullen ook in Houten grote gevolgen hebben voor onze samenleving. Daarna krijgt het publiek de mogelijkheid om vragen te stellen aan Emile Roemer.

U bent van harte welkom. De toegang is gratis.

Lees verder
1 september 2011

Woensdag 7 september: bewonersavond Bibliotheek Vleuten

Op woensdag 7 september organiseert de SP in de Schakel in Vleuten een avond over de plannen van de gemeente met de bibliotheek aan het Dorpsplein. Het stadsbestuur wil van de bibliotheek een onbemande vestiging maken en de collectie met de helft verkleinen.

De SP is het daar niet mee eens en heeft de afgelopen weken op diverse plekken in Vleuten aan de inwoners gevraagd wat zij ervan vinden. Inmiddels zijn er ruim 400 steunbetuigingen binnengekomen bij de SP.

Lees verder
31 augustus 2011

Wolfsen: alweer sorry

Gisteren heeft Aleid Wolfsen voor de zoveelste keer zijn excuses aangeboden. De SP had na de krantenincidenten in 2009 de buik al vol van de verontschuldigingen van de burgemeester.

"Het optreden bij het weggepeste homostel is weer niet wat je van een burgemeester mag verwachten. Veel te weinig en veel te laat." aldus Michel Eggermont, gemeenteraadslid voor de SP. "Wij worden weer afgescheept met excuses"

Lees verder
29 augustus 2011

3 September: Kritiek-debat met Arjan Vliegenthart

Op zaterdag 3 september organiseert de redactie van Kritiek - jaarboek voor socialistische discussie en analyse - een politiek debat ter gelegenheid van het uitkomen van de nieuwe uitgave. Dit debat zal plaatsvinden in boekhandel De Rooie Rat. De sprekers zijn SP-Eerste Kamerlid Arjan Vliegenthart, Wiardi Beckman Stichting-medewerker René Cuperus en FNV-organizer Cihan Ugural.

Lees verder

Pagina's

U bent hier